Chief Information Officer

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Nama

:    Shamsul Akmal Bin Abd Aziz 

Jawatan

: Timbalan Pengarah Pengurusan (M54)
Bahagian : Pejabat Pengarah
Cawangan : Pejabat Timbalan Pengarah (Pengurusan)
Email (@jawi.gov.my) : shamsulakmal
Nombor Telefon : 03-22749333 samb.2109
Nombor Fax  : 03-22732904

Cetak   Emel